• Kobberstiksamlingen
  • Kastrupgårdssamlingen
  • Statens Kunstfond
  • Ny Carlsbergfondet
  • Det Grafiske Selskab
  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
  • Israel Museum, Jerusalem
  • The Herbert Johnson Museum, Cornell University, Ithaco, New York
  • Brenda Kroos Permanent Collection, Columbus, Ohio